ข่าวกิจกรรม


นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

18/07/2011

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ

คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น The Order of the Rising Sun

   

   
  
   
 
   

   
    
  
  
  
Back to the list