ข่าวกิจกรรม


ออท.เข้าพบประธานคณะกรรมาธิการฯ

14/07/2011

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบ

นาย Hirohiko Nakamura ประธานคณะกรรมาธิการพิเศษเกี่ยวกับความช่วยเหลือในการพัฒนาวุฒิสภาของญี่ปุ่น

ที่ทำเนียบประธานวุฒิสภาญี่ปุ่น

hirohiko_nakamura
Back to the list