ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เจ้ากรมข่าวทหารเรือ

22/08/2011

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่พลเรือตรี ไกรวุธ วัฒนธรรม เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ณ ทำเนียบ
Back to the list