ข่าวกิจกรรม


ออท.พร้อมด้วยอท. เข้าร่วมชมการแสดงวงโยธวาทิตของโรงเรียนเทพศิรินทร์

30/08/2011

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต และนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต เข้าร่วมเชียร์

วงโยธวาทิตโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน “The 2011 Asian Championship of Marching Band & Baton Twirling” จ.ชิบะ

MilitaryBand1     MilitaryBand2

MilitaryBand3

MilitaryBand4
Back to the list