ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต วีระศักดิ์ ฟูตระกูล และภริยาได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนางาซากิ

01/09/2011

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 เอกอัครราชทูต วีระศักดิ์ ฟูตระกูล และภริยาได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนางาซากิ
นาย Nakamura Norimichi และประธานหอการค้าประจำจังหวัดนางาซากิ นาย Matsufuji Satoru


▼ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมงานพิธีรำลึกครบรอบ 66 ปี เหตุการณ์ระเบิดปรมาณูถล่มเมืองนางาซากิในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจากจังหวัดฟูกูโอกะเข้าร่วมการ หารือดังกล่าวด้วย

Back to the list