ข่าวกิจกรรม


นาย Shozaburo Jimi รมต. กำกับดูแลด้านการเงินและการปฏิรูปการไปรษณีย์ของญี่ปุ่นเข้าพบนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต

01/09/2011

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 นาย Shozaburo Jimi รมต. กำกับดูแลด้านการเงินและการปฏิรูปการไปรษณีย์ของญี่ปุ่นเข้าพบ
นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต เพื่อเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่เข้าร่วมการ
ประชุม Asian Environmental Cities Summit ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองคิตะคิวชิว จ. ฟุคุโอะกะ ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2554

08.31Shouzaburo01

08.31Shouzaburo02     08.31Shouzaburo03

08.31Shouzaburo04
Back to the list