ข่าวกิจกรรม


งานแสดงหุ่นละครเล็กตอน “กูรมาวตาร ตำนานพระราหู”

20/09/2011

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และคณะหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ จัดการแสดงหุ่นละครเล็กตอน “กูรมาวตาร ตำนานพระราหู” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมชมกว่า 500 คน การจัดการแสดงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา และเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น นอกจากนี้ รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งหมดได้บริจาคแก่มูลนิธิอาชินากะเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น

 
Back to the list