ข่าวกิจกรรม


ออท.และภริยาเข้าร่วมงาน Asean Fair ณ นครโอซากา

17/10/2011เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตและภริยา เข้าร่วมงาน ASEAN FAIR IN OSAKA
ณ ห้างสรรพสินค้า Takashimaya ณ นครโอซากา จัดโดย ASEAN-JAPAN CENTER
โดยมี นายมานพชัย วงศ์ภักดี กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาเข้าร่วมด้วย

asean-fair-osaka
Back to the list