ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตและภริยาเข้าร่วมศึกษาดูงานกับคณะเอกอัครราชทูตที่ จ. มิยางิ และ จ. อิวาเทะ

18/10/2011

เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2554 เอกอัครราชทูตและภริยาได้เข้าร่วมศึกษาดูงานของคณะเอกอัครราชทูตที่ จ. มิยางิ และ จ. อิวาเทะ
ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
ทั้งสองได้สังเกตการณ์การบูรณะฟื้นฟูในแหล่งที่ประสบภัยพิบัติเยี่ยมชมเมืองมัตสึชิมะ และลองทำงานฝีมือของท้องถิ่นด้วย




Back to the list