ข่าวกิจกรรม


ภริยาออท. เชิญสมาชิก Lady Friends of Thailand Fellowship เข้าร่วมการสาธิตการทำอาหารไทย

28/10/2011

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตเชิญสมาชิกกลุ่มสตรีเพื่อนไทย “Lady Friends of Thailand Fellowship” ซึ่งเป็นภริยาชาวญี่ปุ่นที่เคยพำนักอยู่ประเทศไทย เข้าร่วมการสาธิตการทำอาหารไทย อันได้แก่ ยำวุ้นเส้นและต้มยำกุ้ง

10.27LadyFriends01

10.27LadyFriends02  10.27LadyFriends02

10.27LadyFriends08

  10.27LadyFriends02  10.27LadyFriends02

  10.27LadyFriends02
Back to the list