ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตกล่าวสุนทรพจน์ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียว(TIFFCOM) ครั้งที่ 24

25/10/2011

วันที่ 24 ตุลาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวของบริษัท DLE
ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียว (TIFFCOM) ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารโมริ Roppongi Hills
โดยได้กล่าวแสดงความยินดีต่อความร่วมมือระหว่างบริษัท DLE ซึ่งเป็นบริษัทอนิเมชั่นชั้นนำของญี่ปุ่น กับบริษัทไทย 4 แห่ง
ทั้งนี้ ผู้บริหาร 4 คนจากบริษัท DLE ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านธุรกิจสื่อดิจิตัล
ของศูนย์บริการดิจิทัล คอนเทนต์ (TDCC) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้บริหารจาก TDCC รวมทั้งผู้บริหารบริษัทหุ้นส่วนฝ่ายไทยเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย
10.24TIFFCOM01

10.24TIFFCOM01

10.24TIFFCOM01

10.24TIFFCOM01
Back to the list