ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมโรงงานไฟฟ้า TEPCO

26/10/2011

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ
เยี่ยมชมโรงงานผลิตไฟฟ้า ณ Oimachi กรุงโตเกียว ซึ่งไทยได้มอบเครื่องปั่นไฟฟ้าให้ TEPCO
ภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ในเขตโทโฮคุ
10.14TEPCO_Oimachi0

10.14TEPCO_Oimachi001   10.14TEPCO_Oimachi002

10.14TEPCO_Oimachi001   10.14TEPCO_Oimachi002

10.14TEPCO_Oimachi001   10.14TEPCO_Oimachi002

10.14TEPCO_Oimachi001   10.14TEPCO_Oimachi002

10.14TEPCO_Oimachi001   10.14TEPCO_Oimachi002

10.14TEPCO_Oimachi001   10.14TEPCO_Oimachi002

10.14TEPCO_Oimachi001   10.14TEPCO_Oimachi002
Back to the list