ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ จัดประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

26/10/2011

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ ประชุมหารือกับ
อธิบดีกรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าผู้อำนวยการกองเอเชียและแปซิฟิกจากกรมนโยบายการค้า
และคณะจากกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI)
โดยมีอัครราชทูตฝ่ายการลงทุนอัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม
และอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการคลัง เข้าร่วมด้วย


10.19lunch_meiti01

10.19lunch_meiti02   10.19lunch_meiti03

10.19lunch_meiti02   10.19lunch_meiti03

10.19lunch_meiti02   10.19lunch_meiti03

10.19lunch_meiti02   10.19lunch_meiti03
Back to the list