ข่าวกิจกรรม


สรุปรายงานกงสุลสัญจร วัดปากน้ำ 2554

04/11/2011

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสำนักงานแรงงานฯ ได้จัดบริการ กงสุลสัญจรครั้งที่ 5 ประจำปี 2554 ณ ศาลาพระมงคลเทพมุนี ชั้น 2 วัดปากน้ำ จังหวัดชิบะ เพื่อให้บริการด้านหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร์และนิติกรณ์ รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยนายแพทย์ยิ่งยง พิษณุวงษ์ และนายแพทย์ทาคาชิ ซาวาดะ ทั้งนี้มีคนไทยเข้ารับบริการ ด้านกงสุลรวมทั้งสิ้น 114 คน แบ่งเป็นด้านหนังสือเดินทาง 90 ราย ด้านนิติกรณ์ 14 ราย แจ้งเกิด 3 ราย ปรึกษา ซี.ไอ. 1 ราย ปรึกษาอื่นๆ 6 ราย และปรึกษาแรงงานไทย 2 ราย

1  2

รูปที่ 1 เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารด้านหนังสือเดินทางรูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปหนังสือเดินทาง

1  2

รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารด้านนิติกรณ์รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารนิติกรณ์

1  2

รูปที่ 5 อาสาสมัครช่วยกรอกคำร้องและจัดเตรียมเอกสารให้แก่คนไทยรูปที่ 6 แพทย์อาสาสมัครรับปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ
Back to the list