ข่าวกิจกรรม


ภริยาเอกอัครราชทูตฯ บรรยายพิเศษเรื่อง “Religious life of Buddhist women in Thailand”

11/11/2011

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Religious Life of Buddhist Women in Thailand ให้กับสมาชิกกลุ่ม International Ladies Association of Buddhism ณ วัด Kodosan เมืองโยโกฮาม่า

11.6Religious1

11.6Religious1
Back to the list