ข่าวกิจกรรม


12.4 ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

20/12/2011

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส และชุมชนไทยในญี่ปุ่นร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาที่วัดปากน้ำนาริตะ จังหวะชิบะ และวัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียว


DSC_0002

วัดปากน้ำนาริตะ จังหวะชิบะ

DSC_0003

DSC_0023

DSC_0028

DSC_0068

วัดปากน้ำนาริตะ จังหวะชิบะ

 


 

DSC_0077

วัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียว

DSC_0090
Back to the list