ข่าวกิจกรรม


12.17 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ครั้งที่ 6

29/12/2011

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยครั้งที่ 6 โดยมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นภาควิชาภาษาไทยระดับปริญญาตรีเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 15 คน จาก 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยโอซากา (จังหวัดโอซากา) มหาวิทยาลัยเทนริ (จังหวัดนารา) มหาวิทยาลัยอุซึโนะมิยะ (จังหวัดโทจิหงิ) และมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา (จังหวัดชิบะ)กรรมการผู้ตัดสินการประกวดในปีนี้ ประกอบด้วยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น และแผนกภาษาไทยของสถานีวิทยุ Radio Japan ของ NHK

1217
Back to the list