ข่าวกิจกรรม


งานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 6

31/08/2015

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณถนน อาโอบะ ซิมโบล เมืองชิสึโอกะ จังหวัดชิสึโอกะ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 โดยสมาคมญี่ปุ่น-ไทย จังหวัดชิสึโอกะ เป็นผู้จัดงานหลัก และสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุน ในโอกาสนี้ อัครราชทูตฯ ได้เปิดกล่าวงานร่วมกับแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ อาทิ นายฮาจิเมะ อามาโนะ ประธานสมาคมไทย-ญี่ปุ่น จังหวัดชิสึโอกะ ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว ผู้แทนของจังหวัดชิสึโอกะ และเมืองชิสึโอกะ

ในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการภายใต้หัวข้อ ข้าวและชาวนาไทย และได้มีการสาธิตและจำหน่ายข้าวต้มมัด ซึ่งทำจากข้าวไทย เพื่อให้ข้าวไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไทยเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยในจังหวัดชิสึโอกะและพื้นที่ใกล้เคียง ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารไทย สินค้าไทยและการออกคูหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว และบริษัทการบินไทยจำกัด สาขานาโงยา ให้การสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เมืองนาโงยา-กรุงเทพฯ 1 ใบ เป็นของรางวัลจับสลากในงาน
Back to the list