ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ Brunch Reporter จากรายการโทรทัศน์ King’s Brunch

22/09/2014

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อแสดงความยินดีและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ Ms. Akie Suzukio, Ms. Yuki Tannowa และ Ms. Kanako Takeuchi ผู้สื่อข่าวประจำรายการโทรทัศน์ King’s Brunch ที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านมากที่สุด 3 ลำดับแรกของการเขียนบทความประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายร้านอาหารThai select ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว เพื่อส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายในญี่ปุ่นมากขึ้น รวมทั้ง ได้เชิญสื่อออนไลน์และนักข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiselect.jp
Back to the list