ข่าวกิจกรรม


ดีไซเนอร์ชาวไทยได้รับรางวัลจากงาน Nagoya Fashion Contest 2014

18/09/2014

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และภริยา ร่วมชมการประกวดรอบตัดสินของ Nagoya Fashion Contest ครั้งที่ 34 ณ Design Hall, Nadya Park เมืองนาโงยา โดยนายปรเมศรว์ พงษ์ลาภประเสริฐ นักออกแบบชาวไทย ได้รับรางวัลชมเชยประเภทเครื่องแต่งกายสตรีในชื่อ "The Legendary Forest" จากผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้นกว่า 4,000 ชิ้น ทั้งนี้ Nagoya Fashion Contest เป็นการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายที่เปิดกว้างให้นักออกแบบจากทั่วโลกส่งผลงานเข้าประกวดได้ จัดโดย Nagoya Fashion Association และ Nagoya Industries Promotion Corporation
Back to the list