ข่าวกิจกรรม


เทศกาลนานาชาติ Let’s Amigo 2014

21/09/2014

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ กล่าวในพิธีเปิดเทศกาลนานาชาติ Let’s Amigo 2014 ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดโทชิงิ (Concere) ร่วมกับนายโทมิคะสึ ฟุคุดะ ผู้ว่าราชการจังหวัดโทชิงิ นายดิแอส คริสซันตา ประธานคณะกรรมการจัดงาน และนายโยอิจิ โยโกยะมะ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนฯ ภายในงาน กลุ่มอาสาสมัครในจังหวัดโทชิงิ “เด็กไทยกรุ๊ป” ได้ร่วมออกคูหาจำหน่ายอาหารไทย แนะนำการแกะสลัก และการแสดงนาฏศิลป์ไทย ร่วมกับคูหาแนะนำศิลปวัฒนธรรมจากนานาชาติกว่า 20 ประเทศ อาทิ จีน อินเดีย บราซิล ฯลฯ
Back to the list