ข่าวกิจกรรม


ภริยานายกรัฐมนตรีอาเบะเรียนรู้วัฒนธรรมการปรุงอาหารไทยที่ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ

17/09/2014

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 นางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงศ์ ภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทย ให้กับนางอาคิเอะ อาเบะ ภริยานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและคณะ โดยได้ร่วมปรุงต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน และผัดไทย  รวมถึงรับชมการแสดงนาฎศิลป์ไทย  การแกะสลักผักผลไม้แบบไทย และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  กิจกรรมครั้งนี้เป็นได้มีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น และส่งเสริมอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายมากขึ้นในหมู่ชาวญี่ปุ่น
Back to the list