ข่าวกิจกรรม


2014.08.06 นักเรียนและผู้ปกครองญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมโครงการ International Children Festa 2014 เยือนสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว

06/08/2014

วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงมัธยมต้น 15 คน พร้อมกับผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ International Children Festa 2014 ได้เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ  โดยอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้กล่าวต้อนรับคณะ จากนั้นเด็กๆและผู้ปกครองได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรมไทย สมุนไพรและเครื่องเทศไทย ทั้งยังร่วมกันทำงานศิลปะ เล่นเกมตอบคำถาม และรับประทานอาหารไทยร่วมกัน

การเข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงาน “International Children Festa 2014 จัดโดย SOMOS International School เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนญี่ปุ่นได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างของประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ ในวันที่ 14 กันยายน ศกนี้  SOMOS International School  จะจัดงาน International Children Festa 2014 ขึ้น ที่ Ebisu Garden Place  ซึ่งกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในงานจะมีการออกร้านของสถานเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ รวมทั้งจากสถานเอกอัคราชทูตไทย ซึ่งให้การสนับสนุนงานเป็นประจำทุกปี

20140806_050resize
20140806_109resize
20140806_159resize
20140806_171resize
20140806_205resize
20140806_243resize
20140806_270resize
20140806_274resize
Back to the list