ข่าวกิจกรรม


2014.08.18 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองแก่คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาของโครงการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่น HCMR

19/08/2014

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองแก่คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาของโครงการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่น HCMR ( Human-Chicken Multi-Relationship Research Project) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของเจ้าชายอากิชิโน ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม Toshi Center กรุงโตเกียว โดยมีเจ้าชายอากิชิโนเสด็จมาเป็นองค์ประธานในงาน

img_4063img_4064
img_4068img_4070
Back to the list