ข่าวกิจกรรม


2014.08.19 นักเรียนโรงเรียนมัธยมมหาวิทยาลัยสึรุมิเยือนสถานเอกอัครราชทูต

22/08/2014

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนมัธยมมหาวิทยาลัยสึรุมิจำนวน 6 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอื่นๆ ให้มากขึ้น โดยนักเรียนได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้ตอบคำถามนักเรียนในหลายประเด็น เช่น พิธีแต่งงานของไทย ความแตกต่างของภูมิอากาศไทยและญี่ปุ่น และการดำรงชีวิตของชาวพุทธไทย เป็นต้น

CIMG3041CIMG3043
CIMG3044CIMG3045_-_
CIMG3049
Back to the list