ข่าวกิจกรรม


2014.08.23 อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ พิพิธภัณฑ์ MOA

28/08/2014

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และภริยา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กระทรวงศึกษาธิการไทย หน่วยงาน MOA International และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย โดยผู้แทนจากทั้งสามหน่วยงาน ได้แก่ นายสุรพงศ์ จำจด รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ นายฟุจิโอะ โมริ ประธานหน่วยงาน MOA International และนายสุชาญ ศีลอำนวย ผู้แทนประธานมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ร่วมลงนามตกลงความร่วมมือทางวิชาการการเกษตร ในด้านการพัฒนาบุคลากร การเผยแพร่ความรู้ การวิจัย และการส่งเสริมการสนับสนุน จากนั้น ได้ชมภายในพิพิธภัณฑ์และรับประทานอาหารร่วมกัน

พิพิธภัณฑ์ MOA จัดนิทรรศการศิลปะเด็กเป็นประจำทุกปี และนับตั้งแต่เด็กไทยได้รับรางวัลหลายครั้ง จึงได้สานสัมพันธ์ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง

817
1923
2122
Back to the list