ข่าวกิจกรรม


2014.08.24 สถานเอกอัครราชทูตออกคูหาใน “เทศกาลแลกเปลี่ยนนานาชาติ” งานเทศกาลฤดูร้อนโออิดงตาคุ ครั้งที่ 60

28/08/2014

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกคูหาใน “เทศกาลแลกเปลี่ยนนานาชาติ” ซึ่งเป็นงานเทศกาลฤดูร้อนโออิดงตาคุ ครั้งที่ 60 ซึ่งจัดขึ้นที่ถนนจูโอ หน้าสถานีโออิมาจิ เขตชินางาวะ

นายทาเคชิ ฮามาโนะ ผู้ว่าราชการเขตชินางาวะ ได้ขึ้นกล่าวในโอกาสครบรอบ 60 ปี ภายในงานมีขบวนพาเหรดระบำนานาชาติเพื่อมิตรภาพ ซึ่งชมรมคนไทยในไซตามะได้รำเซิ้งในขบวน และมีกลุ่มนักเต้น และกลุ่มจากโรงเรียนในเขตชินางาวะเข้าร่วมขบวนพาเหรดด้วย

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลประจำกรุงโตเกียวของประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตชินางาวะ หรือมีความเกี่ยวข้องกับเขตชินางาวะ ทั้งหมด 11 แห่งเข้าร่วมออกคูหาภายในงาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นที่พำนักอาศัยในเขตชินางาวะได้สัมผัสวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต่างประเทศมากขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากสมาคมนวดไทยในญี่ปุ่นออกคูหานวดไทย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยในงาน

CIMG3055CIMG3115
CIMG3058CIMG3063
CIMG3067CIMG3088

CIMG3101
Back to the list