ข่าวกิจกรรม


2014.08.30 - 31 งานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 5

03/09/2014

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 นาย สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์  ภริยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณถนน อาโอบะ ซิมโบล เมืองชิสึโอกะ  จังหวัดชิสึโอกะ ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 โดยสมาคมญี่ปุ่น-ไทยจังหวัดชิสึโอกะเป็นผู้จัดงานหลัก สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุน อัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงานร่วมกับแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ เช่น นายฮาจิเมะ อามาโนะ  ประธานสมาคมไทย-ญี่ปุ่นจังหวัดชิสึโอกะ ผู้แทนของเมืองชิสึโอกะ และจังหวัดชิสึโอกะ

ในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดนิทรรศการแสดงสมุนไพรและเครื่องเทศไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการประกอบอาหารไทย และเครื่องอุปโภคอื่นๆในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้สาธิตจากกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่ามาสาธิตวิธีการสานกระเป๋า เพื่อให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวญี่ปุ่น

ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารไทย สินค้าไทย และการออกคูหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว  และบริษัทการบินไทยจำกัด สาขานาโงยา ให้การสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เมืองนาโงยา-กรุงเทพฯ 1 ใบ เป็นของรางวัลจับสลากในงาน

psingspeechgroupstage
showshizupsingnbjc
hsboothyalatong
queuethairesinaba
cravingmassage
audiencefreeticket
Back to the list