ข่าวกิจกรรม


2014.08.25-26 เอกอัคราชทูตร่วมดูงานกับคณะเกษตรกรไทยและผู้สื่อข่าวภายใต้โครงการ From Farm to Table: ไทยจะเรียนรู้อะไรจากเกษตรกรญี่ปุ่น

29/08/2014

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมคณะเกษตรกรไทยเครือข่ายโครงการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรและอนุรักษ์พันธุ์พืช ดูงานการเก็บเกี่ยว คัดเลือก แยกขนาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่สวนสาลี่(แพร์) สหกรณ์เกษตรกรของเมืองชิโมทสึมะ นายกเทศมนตรี โมโตฮารุ อินาบะให้การเลี้ยงต้อนรับคณะที่โรงแรม Beerspark Shimotsuma ในเย็นวันเดียวกัน

วันรุ่งขึ้น วันที่ 26 เอกอัครราชทูตและคณะเดินทางไปดูงานต่อที่ The Farm จังหวัดชิบะ ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท Wagoen Co., Ltd. ทางผู้จัดให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของบริษัท การดำเนินธุรกิจและสภาพการตลาดในปัจจุบัน กลุ่มดูงานมีโอกาสได้ชมสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องตัด ห้องแช่แข็งผัก ศูนย์ผลิตปุ๋ยธรรมชาติจากขยะผัก เป็นต้น

สถานที่ที่ไปเยี่ยมดูงานดังกล่าว เป็นตัวอย่างของบริษัท/หน่วยงานในภาคเกษตรกรรมญี่ปุ่นที่ได้นำแนวคิด “กิจการประเภทที่ 6” (เกษตรกรผลิตผลิตผลทางการเกษตร ทำการแปรรูปและจำหน่ายเอง) มาใช้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องรายได้ลดลงในภาคเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนของตนเอง

Shimotsuma City, Ibaraki Prefecture
100090
168173
187257
The Farm, Wagoen Co., Ltd. Chiba Prefecture
293307
314318
Back to the list