ข่าวกิจกรรม


2014.08.27-28 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมสัมมนา ASEAN Regional Conference 2014 ที่ จ.กิฟุ และ จ.ไอจิ

29/08/2014

เมื่อวันที่ 27 - 28 ส.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมสัมมนา ASEAN Regional Conference 2014: Indonesia, Thailand and Vietnam ณ จ.กิฟุ และ จ.ไอจิ โดยสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยธนาคาร Juroku ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นของ จ.กิฟุ และจัดสัมมนาในลักษณะนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว โดยเชิญเอกอัครราชทูตฯ ของไทยเข้าร่วมทุกปี

โดยในวันที่ 27 ส.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ จ.กิฟุ โดยมีนายฮาจิเมะ ฟุรุตะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกิฟุเข้าร่วมงานด้วย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวในช่วงต้นของงานเลี้ยงถึงความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ที่มีความแนบแน่น รวมทั้งความสัมพันธ์ไทย - จ.กิฟุ ที่ทวีความสำคัญมากขึ้น จากการที่มีบริษัทจาก จ.กิฟุ เข้าไปลงทุนในไทยมากขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว จ.กิฟุ เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะที่เมืองทาคายามะและชิรากาวะโก นอกจากนี้ ยังได้ใช้โอกาสนี้ในการให้ความมั่นใจต่อสถานการณ์การเมืองของไทย

ในวันที่ 28 ส.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่เมืองนาโกย่า จ.ไอจิ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำถึงความสำคัญของ จ.ไอจิ และ จ.กิฟุ ต่อไทย เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นจากทั้งสองจังหวัดลงทุนในไทยมากกว่า 400 แห่ง และมีมูลค่าการค้ากับไทยคิดเป็นถึงประมาณร้อยละ 25 ของมูลค่าการค้ารวมไทย - ญี่ปุ่น และได้ชี้แจงสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน รวมทั้งนโยบายด้านเศรษฐกิจของไทยที่ยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริม SME ซึ่งถือเป็นนโยบายแห่งชาติ

ambasmadamejapamspeech
aseanpanelspeaker2

Back to the list