ข่าวกิจกรรม


2014.08.30 – 09.01 เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ.คุมะโมโตะ

02/09/2014

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ.คุมะโมโตะ โดยในวันที่ 30 ส.ค. 2557 นายไทสุเกะ โอโนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดคุมะโมโตะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน และความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นที่มีความแน่นแฟ้นมานาน และประสงค์ที่จะกระชับความสัมพันธ์ไทย - จ.คุมาโมโตะ ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการศึกษา โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดคุมะโมโตะ แสดงความสนใจที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ จ.คุมะโมโตะในไทยให้มากขึ้น โดยผ่านตัวมาสค็อตของจังหวัดฯ ที่ชื่อว่า Kumamon

ในวันที่ 31 ส.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมกิจการของฟาร์มโคนม Abe Farm ในเมืองอะโสะ โดยได้พบหารือกับนายฮิโรกิ อาเบะ เจ้าของฟาร์ม ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นมภายใต้แบรนด์ Aso Milk ให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำเมือง และใช้ประสบการณ์และแนวความคิดต่าง ๆ ในการออกแบบโรงงานผลิตนมในฟาร์ม การแปรรูปนมเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น โยเกิร์ต และไอศกรีม จนมีกิจการมีขนาดใหญ่โตและประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ ในวันที่ 1 ก.ย. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอุบุยามะ ในหมู่บ้านอุบุยามะ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนและอาจารย์กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ชื่อโครงการ Higo-Thai มานานกว่า 26 ปี โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ และคณะอย่างอบอุ่น

 
kumamotodinner1giftshot
kumogroupasomilkadjust
schoolwalkadjuststudent

Back to the list