ข่าวกิจกรรม


ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดโดย Kyoritsu International Foundation เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

25/01/2016

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นโดย Kyoritsu International Foundation จำนวน 5 คน ได้เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ และได้พูดคุยเกี่ยวกับการมาเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้

ทั้งนี้ การประกวดสุนทรพจน์มีขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 และกลุ่มผู้ชนะการประกวดฯ เดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 24-31 มกราคม 2559 โดยมีกำหนดไปทัศนศึกษาที่คุซัทสึและสถานที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในกรุงโตเกียว
Back to the list