ข่าวกิจกรรม


นักกีฬาโปโลน้ำหญิงทีมชาติไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

25/01/2016

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 คณะนักกีฬาโปโลน้ำหญิงทีมชาติไทย นำโดย พลเรือโท ชนินทร์ แสงเฟื่อง ประธานฝ่ายโปโลน้ำ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางมาฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่น และในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะด้วย
Back to the list