ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานเปิดบูธ Thailand Pavilion ในงาน nanotech 2016

27/01/2016

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ฯพณฯ บรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมเป็นประธานเปิดบูธ Thailand Pavilion ภายในงานประชุมวิชาการ nanotech 2016 ที่ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559

งาน nanotech 2016 เป็นงานนิทรรศการทางด้านเทคโนโลยีนาโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ในปีนี้ โดยภายในบูธ Thailand Pavilion มีการจัดแสดงผลงานวิจัยที่โดดเด่นของไทย เช่น “ร้านภูฟ้า” ที่ได้นำเทคโนโลยีนาโนมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมบูธของสถาบันวิจัยชั้นนำของญี่ปุ่น ได้แก่ RIKEN, AIST, TIA-NANO และ NIMS ซึ่งมีความร่วมมืออันดีกับไทย
Back to the list