ข่าวกิจกรรม


กรรมการผู้จัดการอาวุโสขององค์กร International Friendship Exchange Council เข้าพบหารือกับอัครราชทูต

29/01/2016

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นาย Hiroyuki Yushita กรรมการผู้จัดการอาวุโสขององค์กร International Friendship Exchange Council (FEC) และอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำเวียดนามและฟิลิปปินส์ ได้เข้าพบนายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือเกี่ยวกับการเยือนไทยของนาย Norio Yamaguchi ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนขององค์กร FEC ในเดือนมีนาคม 2559
Back to the list