ข่าวกิจกรรม


นักเรียนไทยจากโครงการแลกเปลี่ยน NIYE Junior Program 2015 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

27/11/2015

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนไทยโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น NIYE Junior Program 2015 จำนวน 6 คนพร้อมกับผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่จาก Independent Administrative Organization National Institution for Youth Education เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์และสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ขณะที่อยู่ในญี่ปุ่นช่วงเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา

NIYE Junior Program เป็นโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ที่เชิญชวนให้นักเรียนระดับมัธยมที่สนใจในประเทศญี่ปุ่นมาศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น เพื่อหวังที่จะให้นักเรียนได้เป็นทูตและสะพานเชื่อมความสัมพัทธ์ระหว่างประเทศทั้งสองประเทศไปในทางที่ดีขึ้นในอนาคต
Back to the list