ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต เข้าพบหารืออธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

04/02/2016

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าพบหารือกับนายคาสึยะ นะชิดะ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เดินทางมารับหน้าที่ใหม่ และได้ขอความร่วมมือในประเด็นความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ในด้านต่างๆ
Back to the list