ข่าวกิจกรรม


คณะนักศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 48 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

04/02/2016

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 น.อ. ประวิณ จิตตินันทน์ รอง ผบ. รร. สธ. ยศ. ทร. พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 48 ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาราชการเพื่อศึกษาภูมิประเทศ ณ กรุงโตเกียว
Back to the list