ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ

05/02/2016

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และภริยา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Morita Kensaku ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะเพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ใหม่ โดยจังหวัดชิบะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านต่าง ๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และภริยาได้มีโอกาสพบกับนักศึกษาไทยจำนวน 10 คน ที่เข้าร่วมโครงการ Monitoring Tour ที่จัดโดย จ.ชิบะ เพื่อให้นักศึกษาไทยได้เรียนรู้วัฒนธรรมของ จ.ชิบะ และแนะนำให้คนไทยมาท่องเที่ยว จ.ชิบะ ต่อไป
Back to the list