ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของจังหวัดคากาวะ

09/02/2016

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของจังหวัดคากาวะ ซึ่งจัดร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในการประชาสัมพันธ์จังหวัด ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดการประชุม G7 ICT Minister's Meeting ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2559 ในงานนี้มีนายฟูมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสพบกับ รมว. กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
Back to the list