ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตฯ ร่วมประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทยในงาน Japan Grand Prix International Orchid Festival 2016

12/02/2016

ด้วยเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Japan Grand Prix International Orchid Festival 2016 ซึ่งเป็นงานแสดงกล้วยไม้ประจำทุกปี ของประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นที่โตเกียวโดม กรุงโตเกียว โดยมีเจ้าหญิงทาคามาโดะ เป็นองค์ประธานเปิดงาน

โอกาสนี้ อัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมซุ้มขององค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) ซึ่งได้นำเข้ากล้วยไม้พันธ์ุต่างๆ ของไทยมาจัดแสดงและจำหน่าย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ กรุงโตเกียว
Back to the list