ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน ASEAN Environment Forum in Mie

12/02/2016

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ. มิเอะ และบรรยายในหัวข้อ “Inauguration ASEAN Economic Community (AEC) and Environmentally – Friendly Sustainable Development” โดยเอกอัครราชทูตฯ เน้นย้ำว่า ไทยจะเป็น platform สำหรับนักลงทุนญี่ปุ่นในตลาดอาเซียน ในงาน ASEAN Environment Forum in Mie ณ เมือง Yokkaichi จ. มิเอะ ร่วมกับเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ บรูไน และฟิลิปปินส์ ตามคำเชิญของศูนย์ International Center for Environment Technology Transfer (ICETT) เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว

ในการนี้ จ. มิเอะได้พาคณะนักการทูตอาเซียนที่เข้าร่วมงานเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัด และแนะนำการประชุมสุดยอด G7 “Iseshima Summit” ที่ จ. มิเอะจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ด้วย
Back to the list