ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าเยี่ยมคารวะสมุหราชพิธี สำนักพระราชวังในสมเด็จพระบรมมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น

16/02/2016

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ Kyoji KOMACHI สมุหราชพิธี สำนักพระราชวังในสมเด็จพระบรมมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
Back to the list