ข่าวกิจกรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดเข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

16/02/2016

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นาง Harumi Takahashi  ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และได้พูดคุยเกี่ยวกับด้านต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยว การเกษตร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับฮอกไกโดให้มากขึ้นต่อไป
Back to the list