ข่าวกิจกรรม


บรรณาธิการนิตยสาร MBA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

16/02/2016

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 บรรณาธิการนิตยสาร MBA นิตยสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เข้าเยี่ยมคารวะและสัมภาษณ์ นายบรรสาน บุญนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเน้นย้ำเกี่ยวกับส่งเสริมด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เทคโนโลยี และ วัฒนธรรม
Back to the list