ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีสาธารณสุข แรงงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น

19/02/2016

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าเยี่ยมคารวะนาย Yasuhisa Shiozaki รัฐมนตรีสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น และประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น-ไทย พรรค LDP เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จักในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่นให้ยิ่งแน่นแฟ้นในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะในปี 2560 ที่จะครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศ
Back to the list