ข่าวกิจกรรม


ประธานบริษัท Mitsui Oil Exploration จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

19/02/2016

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 59 นาย Mitsuo Hidaka ประธานและเจ้าหน้าบริหาร บริษัท Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO) ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 40 ปี ได้เข้าเยี่ยมคราวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เดินทางมารับหน้าที่ใหม่

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานในประเทศไทย รวมถึงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้ยืนยันที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่สอดรับกับสาขาธุรกิจที่รัฐบาลให้การส่งเสริม
Back to the list