ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับประทานอาหารกลางวันกับประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย

22/02/2016

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และภริยา ได้รับเชิญจากคุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญี่ปุ่นในกรุงโตเกียว ในโอกาสที่คุณบัณฑูรฯ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบัน ธนาคารกสิกรไทยดำเนินธุรกิจกับญี่ปุ่นในเชิงรุก โดยเพิ่งเปิดสำนักงานผู้แทนของธนาคารฯ แห่งใหม่ ณ ชั้น 18 ของอาคาร Toranomon Hills กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา โดยเป็นการย้ายสำนักงานผู้แทนแห่งเดิมที่เปิดมาตั้งแต่ปี 2554 ไปในสถานที่ที่ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับภารกิจที่มากขึ้น โดยเฉพาะในการให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลต่อการลงทุนในไทยแก่บริษัทญี่ปุ่นที่มีความสนใจ ซึ่งในปัจจุบัน มีบริษัท SMEs ของญี่ปุ่นในท้องถิ่นต่าง ๆ ของญี่ปุ่นจำนวนมากที่ให้ความสนใจในการลงทุนและดำเนินธุรกิจในไทยและในอาเซียน ธนาคารกสิกรไทยจึงได้จัดทำ MOU เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนแก่บริษัท SMEs ท้องถิ่นของญี่ปุ่นกับธนาคารท้องถิ่นของญี่ปุ่นมากกว่า 27 แห่ง ทั่วญี่ปุ่น
Back to the list