ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสการประชุมเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียประจำปี 2559

22/02/2016

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่ง กต.ญี่ปุ่น จัดขึ้นในโอกาสการประชุมเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ประจำปี 2559 ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พูดคุยทักทายกับนายฟุมิโอะ คิชิดะ รมว.กต.ญี่ปุ่น และนายเซจิ คิฮะระ รมช.กต.ญี่ปุ่น ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น/ปทท. และนายเซจิ โคะจิมะ อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น/ปทท. เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือในระดับประชาชน
Back to the list