ข่าวกิจกรรม


ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

23/02/2016

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียวนำผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 33)โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่สภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agriculture Exchange Council (JAEC)) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค โดยเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยทั้ง 15 ราย
Back to the list